סגל החממה

» חזרה לסגל החממה
ג'ון מונייר

ג'ון מונייר הוא חוקר, תיאולוג ופעיל בין-דתי מירושלים. רוב מחקרו מתמקד בתיאולוגיה פלסטינית,
בקהילת הנוצרים הפלסטינית בארץ הקודש ובדיאלוג בין דתי.

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%