אודות החממה

העיר חיפה הינה מהערים הרב-דתיות ביותר בעולם.

חממת חיפה לחקר דתות באוניברסיטת חיפה נוסדה ב- 2020. החממה מהווה מסגרת אקדמית רב-תחומית המשמשת מוקד למחקר ויוזמות חינוך ודיאלוג בנושאים הקשורים לדינמיקות בין-דתיות. בתוך כך, החממה מהווה בית עבור חוקרים, תלמידי מחקר, ומומחים מרקעים שונים העוסקים במחקר ופעילות חברתית בנושאים בעלי משמעות דתית, ובכך מאפשרת פיתוח של מחקר פורץ דרך בתחום. כל זאת מתוך מחויבות לקידום הבנה בין-דתית, פלורליזם דתי, וחופש דת.

החממה ממלאת תפקיד מרכזי בהתמודדות עם האתגרים וההזדמנויות הטמונים בעולם הדת. בבסיס עבודת החממה עומדת ההכרה כי דתות משחקות תפקיד מרכזי בקרב חברות בנות ימינו. אנו סבורים כי קהילות דתיות אינן רק ישויות רוחניות אלא גם מערכות חברתיות, אשר באמצעותן ניתן לקדם מגוון עשיר של יוזמות חברתיות ואזרחיות, דוגמת סולידריות חברתית, דאגה לסביבה, חינוך וצדק חברתי. בד בבד, החממה פועלת לקדם סדרי יום משותפים, תוך הכרה בשונות ובייחודיות של קהילות דתיות שונות לשם יצירתה של חברה מכילה והרמונית. החממה מתמקדת בקידום שיתופי פעולה בין האקדמיה לבין קהילות דתיות ובקרב קהילות דתיות שונות.

פעילות החממה נגזרת בראש ובראשונה מתוך הכרה בייחודה של אוניברסיטת חיפה כמוסד אקדמי הפועל במרחב עירוני רב-דתי ואשר במרכזו פועל הקמפוס הרב-דתי, הרב-תרבותי והרב-לשוני הגדול בישראל. מאפיינים אלה מציבים בפני הקהילה האקדמית החיפאית הזדמנות ייחודית להוביל שיח ומחקר אקדמיים בזיקה למרקם האנושי הנטוע בקרבה ומסביבה. העיר חיפה היא מהערים הרב-דתיות בעולם.

הפסיפס הדתי החיפאי כולל קהילות יהודיות בעלות אוריינטציות פולחניות שונות (אורתודוכסית, קונסרבטיבית ורפורמית), קהילה מוסלמית, קהילה מוסלמית אחמדית, מגוון קהילות נוצריות (כולל אלה המשתייכות לכנסיה הקתולית-לטינית, קתולית-יוונית, יוונית אורתודוכסית, מארונית, אנגליקנית, ארמנית, רוסית ועוד), פעילי המרכז הבהאי העולמי, ואף נוכחות דרוזית ניכרת. רבים מבני קהילות אלה חיים בשכונות משותפות ברחבי העיר, חולקים מקומות עבודה, חיי תרבות וחינוך. החממה מבקשת לרתום מציאות זו על מנת לחזק את מרקם החיים המשותפים בחיפה ואף להרחיבו בקרב ערים מעורבות נוספות, בישראל ובעולם, באמצעות העצמת המודל החיפאי.

השותפים שלנו

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%