חדשות החממה

תכנון אורבני בסביבה רב דתית ורב תרבותית

קיומן של קהילות דתיות שונות במרחב אורבני אחד מצריך חשיבה ותכנון בכל האמור לארגון סביבתם המגורים והחיים באופן שיתחשב בצרכים הרוחניים והרעיוניים של כל קהילה קיומן של קהילות דתיות שונות במרחב אורבני אחד ...

בית הספר השנתי של רגנסבורג-חיפה

תואר שני - אוניברסיטת חיפה

הנהגה דתית בחיפה

חינוך לפלורליזם דתי במציאות של סגירות תרבותית

דת ושוויון מגדרי- אתגרים ומשימות בעידן פמיניסטי

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%