סגל החממה

» חזרה לסגל החממה
ד"ר אברהם יוסקוביץ
חוקר

ד"ר אברהם יוסקוביץ הוא חוקר דתות בעת העתיקה (וספרות חז"ל במיוחד), היסטוריון ומורה דרך.

תחומי עיסוקו הם יחסי יהודים וקבוצות דתיות אחרות, תולדות ההלכה והספרות התלמודית,

ריאליה תלמודית, וניתוח ספרותי של מקורות קדומים באמצעות שיטות חישוביות.

ספרו הראשון (בהכנה) "מוזר הייתי לאחי" עוסק בתופעת ה'משומדים' במקורות היהודים הקדומים.

אברהם הוא גם עורך-משנה של כתב העת המקוון 'אוקימתא' למחקר תלמודי,

מורה דרך המתמחה בטבע, היסטוריה, דת והמפגש ביניהם.

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%