סגל החממה

» חזרה לסגל החממה
ד"ר אוריאל סימונסון
ראש חממת חיפה לחקר דתות

דואר אלקטרוני :usimonsohn@gmail.com
ד"ר אוריאל סימונסון הוא היסטוריון של המזרח הקרוב (המזרח התיכון, הלבנט, האוריינט המערבי,
אסיה המערבית וכו') בתקופה שבין הופעת האסלאם במאה השביעית לבין המאה השלוש עשרה.
מחקריו עוסקים בעיקר ביחסים בין מוסלמים ולא-מוסלמים, בפרט יהודים ונוצרים, במגוון תחומי חיים.
בשנים האחרונות הוא עוסק רבות בשאלות הנגזרות מהתאסלמות ומשפחות רב-דתיות, ובימים אלה
כותב ספר על נשים כסוכנות של שינוי דתי בנסיבות של משפחות רב-דתיות במאות הראשונות להופעת
האסלאם. בד בבד, ד"ר סימונסון מרכז קבוצת מחקר במכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה
העברית העוסקת בסוכנות תרבותית בעולם האסלאמי הפרה-מודרני  (https://iias.huji.ac.il/cultural-
brokerage-pre-modern-islam ;( וקבוצה נוספת, במסגרת מרכז חיפה לחקר ההיסטוריה של אגן הים
התיכון, העוסקת בזיקות החופפות של הפרט לקהילה דתית ומשפחה
(https://hcmh.haifa.ac.il/index.php/academic-activity/research-groups/16-academic-activity/
118-kinship-and-community-in-the-early-and-medieval-islamic-mediterranean)

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%