חינוך לפלורליזם דתי במציאות של סגירות תרבותית

העיר חיפה מתאפיינת באוכלוסייה מגוונת וכך גם אוכלוסיית בתי הספר בה לומדים יחד ילדים ממגוון דתות בחיפה. רובה של האוכלוסיה הלא יהודית בחיפה לומדת בבתי הספר הערבים במערכת הציבורית והפרטית, ללא חלוקה דתית. לעדה האחמדית בית ספר משלה וכך גם לדרוזית. במספר בתי ספר בעלי רוב יהודי לומדים גם מהעדה האחמדית, הדרוזית והערבית-נוצרית ומוסלמית. בית הספר של מערכת החינוך יד ביד יוצא דופן בהקשר זה, בשימו דגש על שיוויון מספרי בין ערבים ויהודים, הן בקרב התלמידים והן בקרב המורים. בתי הספר של הציבור היהודי הדתי (חרדיים לאומיים) שומרים על התבדלות. בד בבד, מציאות החיים המעורבת בחיפה מייצרת הזדמנויות לשותפות חברתית גם במערכת החינוך, בפרט נוכח התרחבות דמוגרפית, משפחות מעורבות והחיפוש אחר מסגרות חינוכיות המעניקות חינוך איכותי.

כיצד מגשרים על סגירות תרבותית מחד וחיים בחברה משותפת ומעורבת מאידך? כיצד מחנכים לפלורליזם חברתי ודתי? כיצד שומרים על ייחודיות דתית בצד שותפות חברתית? אלה מקצת השאלות שהופנו לחברי הפאנל בנושא חינוך לפלורליזם דתי במציאות של סגירות תרבותית.

השתתפו: ד"ר אריאנה סבאט – סגנית מזכ"ל הקהילה הבהאית העולמית; הרב רונן לוביץ' –  רב היישוב ניר עציון ונשיא תנועת נאמני תורה ועבודה; האמיר מוחמד שריף עודה – ראש הקהילה האחמדית האסלאמית בחיפה; האב עבדו עבדו מיכאיל עבדו –  כומר הקהילה הלטינית  – סנט ג'וזף;  והשיח' איאד עאמר – מנהל בית הספר המקיף כפר קאסם. הכינה את הפאנל להנחיה ד"ר לוטם פרי-חזן מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%