חממת חיפה לחקר דתות

دفيئة حيفا لدراسة االاديان

The Haifa Laboratory for Religious Studies

בתקשורת

ד״ר אוריאל סימונסון מתראיין בערוץ 12 אצל פוראת נסארhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=119585807098579&id=108186868238473מינויה של פרופ׳ מונא מארון ליו״ר הועד הציבורי של החממה

חי פה תאגיד התקשורת החיפאיhttps://haipo.co.il/item/316588

כל הזמן
https://www.kolhazman.co.il/456510

נחתם הסכם הסטורי של שיתוף פעולה בין חממת חיפה לחקר דתות והמרכז הבחרייני לדו קיום בשלום ע״ש המלך חמד

חי פה-תאגיד התקשורת החיפאי
https://haipo.co.il/item/357877

מיינט-ידיעות חיפה
https://haifa.mynet.co.il/local_news/article/s1x1kqrv9

רשויות
http://www.rashuiot.co.il/html5/arcLookup.taf?_function=details&_ID=56063&did=1118&G=8657&SM=