חממת חיפה לחקר דתות

دفيئة حيفا لدراسة االاديان

The Haifa Laboratory for Religious Studies

חממת חיפה לחקר דתות

העיר חיפה הינה מהערים הרב-דתיות ביותר בעולם.

לצד קהילות יהודיות בעלות אידיאולוגיות דתיות שונות (אורתודוכסית, קונסרבטיבית ורפורמית), ניתן למצוא בחיפה קהילה מוסלמית הולכת ומתרחבת, שבע כנסיות נוצריות (קתולית-לטינית, קתולית- מלכיתית, יוונית, מארונית, אנגליקנית וארמנית), הקהילה האסלאמית האחמדית, את המרכז הבהאי העולמי ואף נוכחות דרוזית ניכרת.

למסורת החיפאית המצטיינת בסובלנות דתית – שורשים היסטוריים. הדבר ניכר במיוחד בהתיישבות אנשי התנועה הטמפלרית בעיר ב-1868, בהקמת המרכז הבהאי העולמי בחיפה ב 1909 והחלטת בני קהילת האחמדיה להעמיד מרכז עולמי על הר הכרמל ב 1920.
חממת חיפה לחקר דתות הינה יוזמה חדשה אשר נועדה לקדם חקר דתות באמצעות שיתופי פעולה בין-תחומיים באוניברסיטת חיפה ויצירת במה לשיח בין-דתי בקרב הקהילות הדתיות השונות בעיר חיפה וסביבתה.
יוזמה זו קמה מתוך הכרה בייחודה של אוניברסיטת חיפה כמוסד אקדמי הפועל במרחב רב-דתי ואשר במרכזו פועל הקמפוס הרב-דתי, הרב-תרבותי והרב-לשוני הגדול בישראל. מאפיינים אלה מציבים בפני הקהילה האקדמית החיפאית הזדמנות ייחודית להוביל שיח ומחקר אקדמיים בזיקה למרקם האנושי הנטוע בקרבה ומסביבה.

הנחת המוצא בבסיס פעילות החממה היא כי דתות יכולות להוות גשר לשיח בונה, חוצה מגזרים וגבולות פוליטיים. במילים אחרות: במקום בו פוליטיקאים נעצרים, אנשי דת יכולים להמשיך ולפעול למען תיקון חברתי.

אנו סבורים כי לאור העובדה שחיפה היא מהערים הרב-דתיות ביותר בעולם, הרי שמרקם החיים בה יכול להוות מופת ודוגמא לחיים משותפים בין קבוצות דתיות ותרבותיות שונות.
בד בבד, לאחרונה ובמיוחד לאחר מאורעות מאי 2021, חיפה מצאה עצמה מתמודדת עם נסיבות חיים מורכבות ושאלות באשר לעתיד מרקם החיים המשותף נוכח מתחים לאומיים וסוציו-אקונומיים גוברים.

על רקע האמור לעיל, יוזמת ומקדמת חממת חיפה לחקר דתות מגוון פעולות מחקר ופעולות חברתיות. אלה כוללים סדרת מפגשים בין מנהיגי.ות דת בהנחיית חוקרות.ים מהאוניברסיטה סביב סוגיות כגון שוויון מגדרי, קיימות ואיכות סביבה, חיים משותפים בסביבה רב-דתית ורב תרבותית, ריסון תופעות חברתיות פוגעניות, תכנון אורבני המכיל מגוון תרבותי ודתי, חינוך לפלורליזם דתי ועוד. בנוסף לכך, מקיימת החממה פורום תלמידי מחקר במדעי הדתות, בימת שיח בין א.נשי משפט מוסלמים, נוצרים ויהודים, כנס שנתי בנושא רב- דתיות בחיפה ועוד.

החממה גם תומכת ביוזמות מחקר ראשוניות ומעניקה מלגות צנועות לתלמידי מחקר. כל זאת כדי להטמיע את התובנות העולות מתוך זירת המחקר האקדמי בשילוב אנשי דת ועל מנת לגבש מודלים חברתיים בסביבות רב-דתיות ורב תרבותיות בישראל ובכלל.

שיתופי פעולה בין האקדמיה לקהילות דתיות ובין קהילות דתיות יביאו לכלל חיבור בין מגוון עולמות תרבותיים, טכנולוגים, עסקיים ומגזרים חברתיים. בד בבד, חיבורים מעין אלה יתרמו ליצירת מציאות המעודדת חשיבה ופתרונות יצירתיים עבור נושאים וסוגיות שונות המעצבות את החברה והחיים בסביבות רב-דתיות ורב-תרבותיות בישראל ואף ברחבי העולם.

חממת חיפה לחקר דתות

חממת חיפה לחקר דתות הינה יוזמה חדשה אשר נועדה לקדם חקר דתות באמצעות שיתופי פעולה בין-תחומיים באוניברסיטת חיפה ויצירת במה לשיח בין-דתי בקרב הקהילות הדתיות השונות בעיר חיפה וסביבתה. יוזמה זה קמה מתוך הכרה בייחודה של אוניברסיטת חיפה כמוסד אקדמי הפועל במרחב רב-דתי ואשר במרכזו פועל הקמפוס הרב-דתי, הרב-תרבותי והרב-לשוני הגדול בישראל. מאפיינים אלה מציבים בפני הקהילה האקדמית החיפאית הזדמנות ייחודית להוביל שיח ומחקר אקדמיים בזיקה למרקם האנושי הנטוע בקרבה ומסביבה.

ד"ר אוריאל סימונסון

הסטוריון וחוקר דתות בחוג ללימודי מזרח תיכון ואסלאם

יוזם וראש חממת חיפה לחקר דתות

העיר חיפה הינה מהערים הרב-דתיות ביותר בעולם. לצד קהילות יהודיות בעלות אידיאולוגיות דתיות שונות (אורתודוכסית, קונסרבטיבית ורפורמית), ניתן למצוא בחיפה קהילה מוסלמים ההולכת ומתרחבת, שבע כנסיות נוצריות (קתולית, לטינית, מלכיתית, יוונית, מארונית, אנגליקנית וארמנית) ואף נוכחות דרוזית ניכרת. למסורת החיפאית המצטיינת בסובלנות דתית שורשים היסטוריים. הדבר ניכר במיוחד בהתיישבות אנשי התנועה הטמפלרית בעיר ב 1868, בהקמת המרכז הבהאי העולמי בחיפה ב 1909 והחלטת בני קהילת האחמדיה להעמיד מרכז עולמי על הר הכרמל ב 1920.

חממת חיפה לחקר דתות הינה יוזמה חדשה אשר נועדה לקדם חקר דתות באמצעות שיתופי פעולה בין-תחומיים באוניברסיטת חיפה ויצירת במה לשיח בין-דתי בקרב הקהילות הדתיות השונות בעיר חיפה וסביבתה. יוזמה זה קמה מתוך הכרה בייחודה של אוניברסיטת חיפה כמוסד אקדמי הפועל במרחב רב-דתי ואשר במרכזו פועל הקמפוס הרב-דתי, הרב-תרבותי והרב-לשוני הגדול בישראל. מאפיינים אלה מציבים בפני הקהילה האקדמית החיפאית הזדמנות ייחודית להוביל שיח ומחקר אקדמיים בזיקה למרקם האנושי הנטוע בקרבה ומסביבה.

פעילויות החממה כוללות:

– סדרת רבי-שיח בין דתיים סביב סוגיות כגון שוויון מגדרי, חינוך לפלורליזם דתי, תכנון אורבני במרחב רב-דתי, דת ואיכות הסביבה ועוד.

– "תכנית עמיתי חיפה במדעי הדתות", במסגרתה זוכים תלמידי מתקדמים להעמיק במחקרם בליווי אנשי ונשות סגל מאוניברסיטת חיפה .

– בימת חיפה לשיח בין-דתי משפטי, במסגרתה נפגשים משפטנים מרקעים דתיים שונים וגם ייצא בהמשך כתב-עת.

– כנס שנתי בנושא חיפה כעיר רב-דתית

לפרטים נוספים והצעות, ניתן ליצור קשר במייל עם גב' גילה לבני- זמיר, רכזת חממת חיפה לחקר דתות. gilazamir@gmail.com

בברכה,

ד"ר אוריאל סימונסון

ראש חממת חיפה לחקר דתות