סגל החממה

» חזרה לסגל החממה
אימאן אבו קישק
דוקטורנטית במחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטור שלה עוסקת בסוגיית תוארי
האל (צפאת אללה) ודימוי האל לנבראים (תשביה) בהגותו התיאולוגית של אבו עבדאללה אלקרטבי
(נפ' 1272/671) דרך עיון משווה בשתי יצירות חשובות שהוא חיבר: אלאסנא פי שרח אסמאא' אללה
אלחסנא וצפאתה אלעלא ([החיבור] הנעלה ביותר בעניין פירוש שמות האל היפים
ביותר) ו- אלג'אמע לאחכאם אלקראאן ואלמבין למא תצ'מנה מן אלסנה ואאי אלפרקאן אוסף
המקיף של חוקי הקוראן והמבהיר את החדית'ים ופסוקי הקוראן) בהנחייתה של ד"ר ליבנת הולצמן.
אימאן היא גם מורה ומתרגמת לערבית ומדריכה ארצית לשפה הערבית באגף לחינוך מבוגרים.

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%