תואר שני – אוניברסיטת חיפה

מסלול ה – M.A.


 

תכנית זו תיפתח מדי שנה לעשרה סטודנטים נבחרים מרקעים שונים (יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים). התכנית תתקיים באוניברסיטת חיפה כדי למנף את המשאבים האקדמיים הקיימים בה בשילוב עם המגוון הדתי המקנה סביבה אופטימלית לקיום תכנית זו.

התכנית משלבת תכנים אקדמיים עם הקניית מיומנויות בתחום השיח הבין-דתי. הסילבוס כולל קורסים בלימודי וחקר הדתות, לצד תכנים מעשיים, סיורים והרצאות אורח. המוקד בסמסטר הראשון יהיה בחקר הדתות השונות שחיות בישראל במטרה להכיר לסטודנטים.

בסמסטר שלאחריו נצלול עמוק לחקר הדינמיקה ויחסים הבין-דתיים, והסמסטר האחרון יבקש להדגיש את חשיבותן של תוכניות בתוך הקהילות השונות.

בתום התכנית יפתחו משתתפיה יוזמות חברתיות בין-דתיות באמצעות הכלים שרכשו במהלך לימודיהם.

עם סיום התכנית, בוגריה יקבלו תואר שני מאוניברסיטת חיפה ותעודה בדיאלוג בין-דתי המסמל את מוכנותם להוביל יוזמות משלהם באינטראקציה בין-דתי. הבוגרים גם יקבלו תמיכה מלאה בפרויקטים אישיים על ידי מתאם בשטח. התמיכה שלאחר סיום התכנית כוללת גיבוש רשת עמיתים, עידוד שיתופי פעולה בקרב בוגרי התכנית במטרה לשמר את המומנטום שנוצר במסגרתה על ידי מפגשים סדירים, סמינרים וסדנאות.

 

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%