מענקי הזנק בנושא דתות בישראל

מתוך רצון להגביר את העשייה האקדמית בתחום חקר הדתות בישראל, חממת חיפה לחקר הדתות בחיפה מעניקה בכל שנה מענקי הזנק לחברי וחברות קהילת המחקר של אוניברסיטת חיפה, לתמיכה במחקרים המתמקדים בנושאים משתינם הקשורים בחקר דתות .
קול קורא מתפרסם בכל שנה בחודשי הסתיו.

מענקי הזנק לשנת תשפ"ג: דתות והסכמי אברהם:


1.אופנה צנועה של נשים יהודיות ומוסלמיות
מחקרן של פרופ' עמליה סער מהחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה וד"ר דלית שמחאי מהחוג לשירותי אנוש והחוג הרב תחומי במכללה האקדמית תל חי, יעסוק באופנה צנועה בקרב יהודיות ומוסלמיות בישראל/פלסטין, על מופעיה המגוונים במרחבים הדיגיטליים והפיזיים, ובכלל זאת ההעדפות האסתטיות של נשים ודפוסי הפעולה והמשמעות הנקשרים לקניית בגדים, לבישתם, ייצורם, ושיווקם. זהו שדה ייצור תרבותי משגשג, המתקיים בשיזור הדוק עם תעשיית האופנה הצנועה הגלובלית והאזורית, ומתאפיין בחציית גבולות רב-ממדית, ובריבוי של שיחים סותרים-לכאורה על הנאה, מוסר, ביטוי עצמי, צניעות ופתיחות, קהילתיות ואינדיבידואליזם. הפרויקט המוצע יתמקד בשלושה ממשקים: הפריחה של אופנת נשים בקהילות שמרניות שבאופן היסטורי תופסות צריכת אופנה כבלתי מוסרית, הקרבה והתקשורת הישירה המתפתחת בין נשים שהקהילות שלהן נתונות ביחסי עוינות פוליטית, והאפקט המורכב של ההשתתפות המוגברת של נשים דתיות בזירה הדיגיטלית. אחד האתרים המרתקים – והבלתי שגרתיים – שבהם אנו מעוניינות לבדוק את הסוגיות הללו הוא שבוע האופנה בדובאי.


2.The Dialogue in Question: The Ethics of Communication and the Politics of
Hospitality
מחקרה של פרופ' אנבל הרצוג מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה עוסק בקשר בין דיאלוג לזהות דתית. חילוקי דעות וסכסוכים בין דתות מתעוררים לא רק בגלל אמונות לא תואמות, אלא גם בגלל שהמסגרות האפיסטמיות שבאמצעותן מועברות אמונות אלה לא בהכרח תואמות זו לזו. כך ניתן להבין את אותה מילה בדרכים רבות. על רקע זה, הפרויקט המוצע נועד לחקור כיצד דיאלוג מאותגר במפגשים בין-דתיים, בין-תרבותיים, בין-אתניים ובינלאומיים. המחקר הפילוסופי-תיאולוגי מתמקד בדיאלוגים בין-דתיים בין יהדות, נצרות ואיסלאם המתקיימים בישראל ובמדינות החתומות על הסכם אברהם. דתות אלו התקיימו יחד והתחרו ביניהן במשך מאות שנים ובכך הגדירו את זהויותיהן אל מול הדתות האחרות. זה נעשה באמצעות מנגנונים של הכללה והדרה, ניתוק וצירוף. הדיאלוג עם הזולת מעלה תמיד שאלות של שייכות ומיצוב עצמי בסף שבין האני והאחר. מטרת המחקר להעריך מחדש את תפקיד הדיאלוג בפתרון מחלוקות סוציו-פוליטיות ובפתרון סכסוכים.

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%