הבימה המשפטית

את הבימה המשפטית של חממת חיפה לחקר דתות מובילים ד"ר קארין כרמית-יפת מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה וד"ר עידו שחר מהחוג ללימודי המזה"ת והאסלאם באוניברסיטת חיפה. הבימה מתמקדת בדומה ובשונה בין מערכות המשפט של העדות הדתיות השונות, ופועלת למען דיון מיודע וביקורתי בדפוסי היחסים הקיימים בתוך מערכות המשפט, ביניהן ובינן לבין המדינה. הבימה משמשת פלטפורמה אשר במסגרתה נפגשים חוקרים ותיקים וצעירים עם אנשי מקצוע מתחום המשפט (שופטים ועורכי דין) ומקיימים שיח מיודע לצורך סימון בעיות ונקודות מחלוקת ואיתור פתרונות.

בתוך כך, יוזמת הבימה את הפעולות הבאות:

הוצאת כתב העת כדת וקאדין. כתב העת המקוון ינגיש פסיקה דתית שרעית בדיני המשפחה לדוברי עברית. מאז שנת 2001, הדין השרעי המוסלמי מיושם לא רק בבתי הדין השרעים, אלא גם בבתי המשפט לענייני משפחה הדנים בתביעות שעניינן מזונות אישה וילדים, משמורת ואבהות של בעלי דין מוסלמים. כיום לא עומד לרשותם של השופטים האזרחיים או של קהילת עורכי הדין מקורות מידע אמינים ומפורטים באשר לכללי הדין השרעי בסוגיות הנדונות. כתב העת "כדת וקאדין", פרי יוזמה משותפת של משרד המשפטים ושל חממת חיפה לחקר הדתות, מבקש למלא את החסר בהקשר זה, ולספק ידע עדכני, עשיר ומעמיק בשפה העברית לעוסקים בדיני המשפט המוסלמי. מטרתו העיקרית הינה לבאר ולהנגיש פסקי דין חשובים של בתי הדין השרעים בישראל לדוברי עברית. גיליונות של כתב העת צפויים לראות אור פעמיים בשנה במהדורה מקוונת באתר החממה.

קיום כנס שנתי

 

הבימה המשפטית של חממת הדתות באוניברסיטת חיפה. הכוונה היא לכנס אחת לשנה שחקנים מרכזיים בשדה המשפטי דתי (שופטים אזרחיים, שופטים דתיים, עורכי דין, נציגי מדינה, וכן חוקרים אקדמים), לדיון ממוקד בסוגיות נבחרות. בארגון הכנסים ישתתפו משרד המשפטים, לשכת עורכי הדין ואנשי אקדמיה, והם יונגשו לקהל הרחב הן באמצעות הקלטתם והן באמצעות פרסום ההרצאות באתר החממה. הכוונה לאפשר שיח השוואתי ובין-דתי מקיף ומעמיק שיסייע ביישום הדין הדתי בישראל, מתוך עמדה קשובה לצורכי החברה והפרט. נכון להיום פלטפורמה מסוג זה המאפשרת נעדרת מהשיח המשפט, האקדמי והציבורי ובכך תמלא הבימה המשפטית חסר משמעותי בתחום.

 

קיום סדנת חיפה בדין הדתי. סדנת חיפה בדין הדתי תזמין חוקרים בכירים וצעירים (תלמידי מחקר) למפגשים ייעודיים שיתקיימו פעמיים בסמסטר (ארבע מפגשים בשנה) במהלך שנת הלימודים. בכל שנה יעמדו סוגייה או שתיים מתחום דיני המשפחה הדתיים במוקד הדיונים ויצא קול קורא המזמין חוקרים בכירים וצעירים להציג בנושא. האירוע יתקיים במתכונת סדנה, כלומר, עם דגש מיוחד על חלק הדיון בין מציג, מגיב ויתר המשתתפים. המטרה הינה לאפשר העמקה ושכלול של השיח המחקרי בדיני משפחה דתיים. בכוונתנו לנסות ולהוציא לאור – בכל כמה שנים – גיליון נושא באחד מכתבי העת המשפטיים המתפרסמים בישראל, בו יקובצו יחדיו פירות הסדנה.

 

שילוב שלוש היוזמות הללו יחדיו – הוצאת כתב העת כ"דת וקאדין", קיום כנסים שנתיים, וכן קיום סדנאות לחוקרים לאורך השנה – יהפוך את הבימה המשפטית של חממת הדתות למרכז ראשון ויחיד מסוגו שיוקדש לשכלול והעמקת השיח אודות יישום הדין הדתי בישראל.

 

 

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%