דת ומגדר בעדה הדרוזית – קבוצת מחקר​

המודרנה מהווה מערכת תרבותית מובחנת, ציוויליזציה, שהתפתחה במהלך ימי הביניים המאוחרים במערב אירופה בעקבות תמורות כלכליות, צבאיות, טכנולוגיות ואידיאולוגיות שליוו מהפכות שונות. בסוף המאה העשרים, במסגרת תהליכי גלובליזציה שונים, התפשטה המודרנה לשאר חלקי העולם. עם זאת, בשל הבדלים היסטוריים ולאומיים, ניכרת פרשנות מגוונת לרעיונות ומוסדות המזוהים עם המודרנה. עקב כך, דפוסים שונים של מודרנה התפתחו בקרב מדינות שונות. אף על פי כן, מספר תהליכים תרבותיים טיפוסיים שהיו קשורים לליבה של המודל הקלאסי של המודרנה משותפים לכל המודלים וקיבלו ביטויים שונים בתרבויות שונות. אחד התהליכים הללו קשור לליברליזם והשפעתו על תפיסות מגדריות ותפקידי מגדר. בד בבד, רוב המחקרים העוסקים במגדר נערכו במערב, כאשר מחקר מועט בלבד נערך בקרב בני מיעוטים.

יעדי המחקר:
המחקר הנוכחי יתמקד בחקר שינויים בתפיסות מגדר בהקשר לא מערבי ובקרב בני מיעוטים, דרך התמקדות בשינויים בתפיסות כלפי מעמד האישה בחברה הדרוזית בישראל. המחקר יבקש לבחון הבדלים בין גברים ונשים, בקבוצות גיל שונות, דתיים ולא דתיים. כך למשל, ייבחנו משתנים כמו תפיסת סמכות ויחס לסמכות ופטריארכיה, חינוך מסורתי/ דתי מגיל צעיר, מידת שימור המסורות הדתיות בדפוסי התנהגות יומיומיים, מידת הפתיחות לדעות ליברליות על פני עמדות שמרניות, ועוד.

משתנים אלו ישמשו לצורך דיון בתמורות שהתחוללו במעמדה של האישה הדרוזית בישראל וכמקרה בוחן לצורך דיון בסביבות חברתיות נוספות. המחקר יעשה שימוש בנתונים סטטיסטיים מהעשור האחרון של הלמ״ס המצביעים על דפוסי תעסוקה של נשים דרוזיות, שיעור הנשים הדרוזיות במוסדות להשכלה גבוהה יותר ושיעור מקרי הגירושין בקרב זוגות מבני העדה. אחת משאלות המחקר המרכזיות תבקש לבחון קשר אפשרי בין נתונים אלו והאם ניתן להצביע על מגמות שינוי בקרב החברה הדרוזית בנסיבות של מתח בין מודרנה ומסורת.

חוקרים:

גב׳ סאוסן ח׳יר (ראש קבוצת המחקר) – דוקטורנטית לתואר דוקטורט כפול; החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה
והחוג לחקר הדתות, האוניברסיטה האקדמית של אובו, פינלנד.

ד״ר איבתיסאם ברכאת – מרצה במכללת צפת ובאוניברסיטת בר אילן.
ד״ר יוסרי ח׳יזראן – היסטוריון ומרצה במרכז האקדמי שלם.
ד״ר יעל ויינשטיין – מנהלת מחקר ופיתוח בקבוצת שכולו טוב ומרצה במכללה האקדמית עמק יזרעאל.
ד״ר עולא נבואני – מרצה במכללה האקדמית עמק יזרעאל, ובמכללה האקדמית כנרת.

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%