JCM הוא מודל אירופי ייחודי לכנסים בין-דתיים, שמטרתו לקדם דיאלוג, הבנה וסולידריות בין יהודים, נוצרים ומוסלמים. במשך עשרות שנים JCM מפגישה מנהיגים דתיים, אקדמאים, סטודנטים והדיוטות לתוך סביבה חמה ויצירתית של דיונים בין אישיים. ההמודל מבוסס על ריבוי חוויות אנושיות, ומכאן יצירת יחד הרצאות, קבוצות לימוד, קבוצות דינמיקה, קבוצות פרויקטים וכן חשיפה לטקס של דתות שונות. מאחר שראה את יעילות המודל בטיפוח פיוס באזורי סכסוך, JCM מרחיבה בהדרגה את נוכחות בתחומים שונים שבהם מעורבות דתות בסכסוכים, באפריקה, במזרח אסיה, בפיליפינים וכמובן המזרח התיכון.

חממת חיפה לחקר דתות אימצה את המודל האירופי, כשמטרתה לבסס את מודל ה JCM במזרח התיכון. זאת על ידי הקמת ועידה מקומית שתפגיש יהודים, נוצרים ומוסלמים מרחבי המזרח התיכון והים התיכון.

כנס חיפה לקהילות דתיות ויחסים מידניים במזרח התיכון הינו הכנס הראשון המתנהל לפי המודל האירופאי JCM. הכנס כלל שלוש הרצאות מפתח, מרחבים לדיונים ופעילויות משותפות. הכנס התמקד בתפקידם של תפיסות דתיות, וקהילות דתיות, בקידום פתרונות דיפלומטים.