סגל החממה

» חזרה לסגל החממה
ד״ר קארין כרמית יפת
חוקרת
דואר אלקטרוני: kyefet@univ.haifa.ac.il
ד"ר קארין כרמית יפת היא מרצה בכירה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה. היא גם חברה
באקדמיה הצעירה הישראלית וכן באקדמיה הצעירה העולמית (GYA) הכוללת את 200 המדענים
הצעירים המובילים בעולם בכל תחומי הידע והמחויבים לרתימת המדע לתועלת החברה. היא
הצטרפה אל הסגל האקדמי בחיפה לאחר שהשלימה את לימודי התואר השני והדוקטורט במשפטים
באוניברסיטת Yale כעמיתת Fulbright, ולימודי תואר ראשון ושני במשפטים בתכנית למצטיינים של
אוניברסיטת בר-אילן (בהצטיינות יתרה וראשונה במחזור). ד"ר יפת היא מומחית בתחומי דיני
המשפחה, משפט ומגדר, מזרחיות ומשפט, ומיניות ומשפט, ומחקריה האקדמיים עוסקים בניתוח
ביקורתי של הממשק שבין דת, מגדר ומשפט בכלים פמיניסטיים, חוקתיים והשוואתיים. היא התמחתה
בבית המשפט העליון אצל כב' השופט יעקב טירקל, כיהנה כיועצת בכירה לוועדה הציבורית לבדיקת
האירוע הימי בעניין עמידתה של ישראל בכללי המשפט הבינלאומי ההומניטארי, ולאחרונה אף נבחרה
לייעץ למשרד המשפטים ולמשרד החוץ בסוגיות של דיני משפחה וזכויות נשים, בין היתר בגיבוש
הדו"ח המדינתי המוגש במסגרת ה-Universal Periodic Review למועצת זכויות האדם של האו"ם.
מחקריה האקדמיים של ד"ר יפת פורסמו בכתבי עת מובילים בישראל ובארה"ב וזיכו אותה במהלך
השנים בשורה של מלגות הצטיינות, מענקי מחקר תחרותיים ופרסים בולטים, ביניהם פרס לשכת
עורכי הדין, פרס כנסת ישראל וועד ראשי האוניברסיטאות, פרסי הרקטור מטעם אוניברסיטת בר-אילן,
פרס צגלה למאמר המצטיין בעברית מטעם אוניברסיטת תל-אביב, פרס חשין לחוקר הצעיר מטעם
האוניברסיטה העברית, פרס דסטי ואתי מילר לחוקר הצעיר המצטיין של אוניברסיטת חיפה, פרס
אליהו גוטמן למאמר מצטיין מטעם האגודה הישראלית הסוציולוגית, פרס גורני לחוקרים צעירים
בתחום המשפט הציבורי של העמותה למשפט ציבורי בישראל, פרס זיו למאמר מצטיין מטעם האגודה
לרפואה ולמשפט בישראל, פרס מרצה ראויה לשבח ומענקי מחקר תחרותיים מטעם משרד המדע,
הקרן הלאומית למדע (ISF), המכון ללימודי ישראל (Israel Institute) המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי
של אוניברסיטת בר-אילן, והקרן לקידום מדעי הרוח והחברה מיסודה של האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים. מחקרים מפרי עטה זכו בתחרויות מאמרים בינלאומיות, ביניהן פעמיים בתחרות
של Harry Krause Emerging Family Law Scholars Workshop, בתחרות של International Junior
Faculty Forum מטעם האוניברסיטאות Stanford ו-Pennsylvania, ובסדנה לחוקרים צעירים מטעם
אוניברסיטת Michigan. מאמרה בנושא ההיבטים החוקתיים של הזכות לחירות זוגית נבחר לסדרה
היוקרתית של משפט חוקתי (Constitutional Law Series) בעריכת Mark Tushnet, Paul Craig &
Catherine MacKinnon כבין "הכתבים החשובים והמשפיעים ביותר" בנושא חוקה ומגדר.

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%