סגל החממה

» חזרה לסגל החממה
ד"ר דוד בורבק
פוסט דוקטורנט

אמייל: davidiborabeck@gmail.com
ד"ר דוד בורבק הוא היסטוריון שעוסק בהיסטוריה יהודית וישראלית במאה העשרים. מחקריו
מתמקדים בציונות הדתית וביחסי הגומלין שזו קיימה עם קבוצות נוספות – בעיקר יהודים מזרחים
ומוסלמים פלסטינים. באמצעות דיון זה מבקש בורבק לעסוק בסוגיות של דת, לאומיות, אתניות וחילון
ולהאיר במבט חדש את כינונו של מושג הדת בציבוריות הישראלית ואת ההיסטוריה המוקדמת שלו.
את עבודת הדוקטורט, שכותרתה "דתות מוכרחות להיות במדינה": משרד הדתות וכינון הדת במדינת
ישראל, 1958-1948, חיבר בורבק במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
כיום הוא משמש כעמית מחקר בחממת חיפה למדעי הדתות באוניברסיטת חיפה וכמרצה במכללות.

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%