חממת חיפה לחקר דתות

دفيئة حيفا لدراسة االاديان

The Haifa Laboratory for Religious Studies

תכנון אורבני בסביבה רב דתית ורב תרבותית

קיומן של קהילות דתיות שונות במרחב אורבני אחד מצריך חשיבה ותכנון בכל האמור לארגון סביבתם המגורים והחיים באופן שיתחשב בצרכים הרוחניים והרעיוניים של כל קהילה. הדבר מקבל משנה תוקף בעתות של מועדים קדושים, אולם גם בחיי היום יום, נדרש מתווה אשר יהיה מקובל על קהילות השונות באופן שמחד גיסא יכבד את ייחודן ומאידך גיסא ימנע את התגבשותם של גטאות תרבותיים בתוך העיר. במפגש זה נשוחח עם מנהיגי דת מהעיר חיפה וסביבתה על השקפותיהם בנושא וננסה להעמיד עקרונות ראשוניים לצורך תכנון אורבני נכון בסביבה רב-דתית.

המפגש יתקיים בהשתתפות: השיח' רשאד אבו אל-היג'א – אימאם מסגד אל-ג'רינה בחיפה; הרב יוסף ישר – רבה הראשי של עכו; אבונא יעקוב יוסף – ראש הכנסייה המארונית בחיפה ונציגים נוספים מקהילות דתיות בחיפה. את המפגש ינחה ד"ר רגב נתנזון – המחלקה לתקשורת במכללת ספיר.