חממת חיפה לחקר דתות

دفيئة حيفا لدراسة االاديان

The Haifa Laboratory for Religious Studies

הארגון החברתי של הקהילה הדתית

 

אחת מהנחות העבודה המרכזיות של חממת חיפה לחקר דתות הינה כי דתות מהוות הרבה מעבר למסגרות של אמונה ופולחן. למעשה, מאז התגבשותם של רעיונות ומוסדות מונותאיסטיים בעת העתיקה, החלו להתהוות קהילות דתיות אשר דאגו לספק מענה למגוון היבטי קיומם של חבריהן. כפועל יוצא מכך, מסורות דתיות מונותאיסטיות עומדות על סוגיות כגון חוק וסדר, חינוך, סולידריות חברתית, ממשל ועוד. במפגש זה נבקש לבחון עד כמה נשתמר סדר יומן של קהילות דתיות בהקשר זה ונדון בשאלת הרלוונטיות של קהילות דתיות לטיפול בסוגיות חברתיות ואזרחיות במאה ה-21.

המפגש יתקיים בהשתתפות: האב דרייר – ראש הכנסייה הארמנית בחיפה; השיח' יונס עמאשה מהעדה הדרוזית בדלית אל-כרמל; נציג הכנסייה הרוסית בחיפה; הרב דוד אבו חצירא – רב קהילות רמת אלמוגי וקרית אליעזר והרבה ד"ר איריס יניב – הרבה של קהילת יהדות הומניסטית ליברלית (יה"ל) בחיפה. את המפגש תנחה ד"ר חני נוימן מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה.