חממת חיפה לחקר דתות

دفيئة حيفا لدراسة االاديان

The Haifa Laboratory for Religious Studies

ד״ר רותי אבליוביץ

דואר אלקטרוני: rabeliovi@univ.haifa.ac.il

ותי אבליוביץ' היא חברת סגל בחוג לתיאטרון באוניברסיטת חיפה. מחקריה מתמקדים בהיסטוריה של התיאטרון היהודי במאות ה- 20-19. רותי הינה בעלת תואר שלישי בלימודי תיאטרון, מאוניברסיטת תל-אביב. בין השנים 2017-2014 היא היתה עמיתת פוסט-דוקטורט בתכנית עמיתי מרטין בובר באוניברסיטה העברית. בין שאר פרסומיה, ספרה שכותרתו Possessed Voices: Aural Remains from Modernist Hebrew Theatre ראה אור בהוצאת SUNY Press בשנת 2019. בשנת 2020 זכתה אבליוביץ במענק מחקר מטעם מועצת המחקר של האיחוד האירופאי (ERC StG) עבור פרויקט המחקר: Yiddish Popular Theatre 1880-1920: Performance as Knowledge.

רשימת פרסומים מקוצרת

BOOK

Abeliovich Ruthie. 2019. Possessed Voices: Aural Remains from Modernist Hebrew Theatre (SUNY Press series in Contemporary Jewish Literature and Culture).

      Reviewed by:

Hellman Jacob. 2020. Review of Possessed Voices: Aural Remains from Modernist Hebrew Theater, by Ruthie Abeliovich. Journal of Jewish Identities, vol. 13.2:253-254.
BOOKS EDITED

Abeliovich Ruthie and Edwin Seroussi (Eds.). 2019. Borderlines: Essays on Mapping and The Logic of Place (Warsaw: De Gruyter Press).

Abeliovich Ruthie, Sharon Aronson-Lehavi, and Linda Ben-Zvi (Eds.). 2015. A Stage of Their Own: Seven American Feminist Plays (Tel Aviv University press: Assaph). (Hebrew).

BOOK CHAPTERS

Abeliovich Ruthie. “The Dybbuk Before The Dybbuk: A Bastard History.” The Dybbuk Century: The Jewish Play That Possessed The World. Eds. Debra Caplan and Rachel Merrill Moss (under contract with University of Michigan Press, forthcoming 2021).

Abeliovich Ruthie. 2019. "Archived Voices: Attempting to Listen to the Theatrical Past." The Methuen Drama Handbook to Theatre History and Historiography. Eds. Joanna Robinson and Claire Cochrane. (London and New York: Bloomsbury Press).

Abeliovich Ruthie. 2019. “Vocalic Borderlines and Theatrical Soundscapes: a Study of a Lamentation Recording from Habima’s Performance The Eternal Jew”. Borderlines: Essays on Mapping and The Logic of Place (Warsaw: De Gruyter Press).

Abeliovich Ruthie. 2017 “The voice of The Nation's Mother: Hanna Rovina as An Acoustic Icon.” Habima: New Studies on National Theatre. Eds. Gad Kaynar, Dorit Yerushalmi and Shelly Zer-Zion (Tel Aviv: Resling). (Hebrew).

PEER-REVIEW JOURNALS

Abeliovich Ruthie and T. Sofie Taubert. 2020. “Dossier–Theatrical Vestiges: Material Remains and Theatre Historiography: Introduction.” Theatre Research International 45.3:297-302.

Abeliovich Ruthie. 2020. “Work and Play: Rolf Hochhuth’s The Representative in Tel Aviv (1964).” Theatre Research International 45.3: 326-331.

Abeliovich Ruthie. 2018. "Reconsidering Arnold Van Gennep’s Les Rites de Passage: A ‘Performance Studies’ Perspective." Journal of Classical Sociology 18.4: 283-298.

Abeliovich Ruthie. 2016. “Choreographing Violence in Archive, by Arkadi Zaides.” The Drama Review T229: 65-70.

Abeliovich Ruthie. 2015. “Voice, Identity, Presence: Stammering as an Aural Image in Victoria Hanna's Performance Signals.”Theatre Journal 67.1: 43-61.

Abeliovich Ruthie. 2014. “The Occupying Spectator: Audio-Spatial Ruptures in Performative Representation of Israeli-Palestinian Encounters.” Performance Research 19.6: 54-63.

Abeliovich Ruthie. 2013. “In Search of the Author’s Voice: 'The Strindberg Project', a Performance by the Cullberg Ballet.” European Stages 1.1: 101-105.

Abeliovich Ruthie. 2009. “Envoicing the Future: Victoria Hanna’s Exterior Voice.” Theatre Research International, 34:159-165.

DRAMA TRANSLATIONS

Yankowitz, Susan. "Night Sky". In A Stage of Their Own: Seven American Feminist Plays. Eds. Abeliovich Ruthie, Linda Ben-Zvi, and Sharon Aronson-Lehavi. Tel Aviv University press: Assaph, 2015. (Hebrew)

קורות חיים