חממת חיפה לחקר דתות

دفيئة حيفا لدراسة االاديان

The Haifa Laboratory for Religious Studies

ד״ר אוריאל סימונסון

דואר אלקטרוני: usimonsohn@gmail.com

אני היסטוריון של המזרח הקרוב (המזרח התיכון, הלבנט, האוריינט המערבי, אסיה המערבית וכו') בתקופה שבין הופעת האסלאם במאה השביעית לבין המאה השלוש עשרה. מחקריי עוסקים בעיקר ביחסים בין מוסלמים ולא-מוסלמים, בפרט יהודים ונוצרים, במגוון תחומי חיים. בשנים האחרונות עסקתי הרבה בשאלות הנגזרות מהתאסלמות ומשפחות רב-דתיות. בימים אלה אני כותב ספר על נשים כסוכנות של שינוי דתי בנסיבות של משפחות רב-דתיות במאות הראשונות להופעת האסלאם. בד בבד, אני מרכז קבוצת מחקר במכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית העוסקת בסוכנות תרבותית בעולם האסלאמי הפרה-מודרני (https://iias.huji.ac.il/cultural-brokerage-pre-modern-islam); וקבוצה נוספת, במסגרת מרכז חיפה לחקר ההיסטוריה של אגן הים התיכון, העוסקת בזיקות החופפות של הפרט לקהילה דתית ומשפחה (https://hcmh.haifa.ac.il/index.php/academic-activity/research-groups/16-academic-activity/118-kinship-and-community-in-the-early-and-medieval-islamic-mediterranean).

רשימת פרסומים מקוצרת

A Common Justice: The Legal Allegiances of Christians and Jews under Early Islam. Divinations: Rereading Late Ancient Religion, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011.

The Family in Late Antiquity: Between Kinship and Community, co-editor with Yaniv Fox. Jerusalem: Bialik Institute Press, 2019.

Conversion to Islam in the Premodern Age: A Sourcebook, co-editor with Nimrod Hurvitz, Christian Sahner, and Luke Yarbrough. Berkeley:  California University press, 2020.

​Jews, Christians and Muslims in Medieval and Early Modern Times: A Festschrift in Honor of Mark R. Cohen, co-editor with Arnold E. Franklin, Roxani Eleni Margariti, and Marina Rustow. Leiden: Brill (Christians and Jews in Muslim Societies), 2014.

"Female conversion to Islam: a sample analysis of medieval narratives of the prophetic age," Mediterranean Historical Review, 35:1 (2020): 9-25.​

"Conversion, Exemption, and Manipulation: Social Benefits and Conversion to Islam in Late Antiquity and the Middle Ages,” Medieval Worlds 6 (2017): 196-216.​

“Communal Membership despite Religious Exogamy: A Critical Examination of East and West Syrian Legal Sources of the Late Sasanian – Early Islamic periods,” Journal of Near Eastern Studies, 75/2 (2016): 249-66.​

“The Introduction and Formalization of Civil Law in the East Syrian Church in the Late Sasanian – Early Islamic Periods,” History Compass, 14/5 (2016): 231-44.​

“The Legal and Social Bonds of Jewish Apostates and Their Spouses according to Gaonic Responsa,” Jewish Quarterly Review 105/4 (2015): 417-39.​

“The Pact of ʿUmar in Religious and Cultural Contexts,” Historia, 35/1 (2015) [In Hebrew]: 31-64.​

“Conversion to Islam: A Case Study for the Use of Legal Sources,” History Compass, 11/8 (2013): 647-62. ​

“‘Halting Between Two Opinions’: Conversion and Apostasy in Early Islam,” Medieval Encounters, 19/3 (2013): 342-70.​

“The Biblical Narrative in the Annales of Saʿīd ibn Baṭrīq and the Question of Medieval Byzantine-Orthodox Identity,” Islam and Christian Muslim Relations 22/1 (2011): 37-55.​

“The Christians Whose Force is Hard: Non-Ecclesiastical Judicial Authorities in the Early Islamic Period,” Journal of the Economic and Social History of the Orient 53/4 (2010): 579-620.​

“Seeking Justice among the ‘Outsiders’: Christian Recourse to Non-Ecclesiastical Judicial Systems under Early Islam,” Church History and Religious Culture 89/1-2 (2009): 191-216.


“Communal Boundaries Reconsidered: Jews and Christians Appealing to Muslim Authorities in the Medieval Near East,” Jewish Studies Quarterly 14/4 (2007): 328-63.

קורות חיים