תכנון אורבני בסביבה רב דתית ורב תרבותית

קיומן של קהילות דתיות שונות במרחב אורבני אחד מצריך חשיבה ותכנון בכל האמור לארגון סביבתם המגורים והחיים באופן שיתחשב בצרכים הרוחניים והרעיוניים של כל קהילה. הדבר מקבל משנה תוקף
בעתות של מועדים קדושים, אולם גם בחיי היום יום, נדרש מתווה אשר יהיה מקובל על קהילות השונות באופן שמחד גיסא יכבד את ייחודן ומאידך גיסא ימנע את התגבשותם של גטאות תרבותיים
בתוך העיר. במפגש שוחחו עם מנהיגי דת מהעיר חיפה וסביבתה על השקפותיהם בנושא וננסה להעמיד עקרונות ראשוניים לצורך תכנון אורבני נכון בסביבה רב-דתית.
המפגש התקיים בהשתתפות: השיח' רשאד אבו אל-היג'א – אימאם מסגד אל-ג'רינה בחיפה; הרב יוסף ישר – רבה הראשי של עכו; אבונא יעקוב יוסף – ראש הכנסייה המארונית בחיפה ונציגים נוספים
מקהילות דתיות בחיפה. את המפגש ינחה ד"ר רגב נתנזון – המחלקה לתקשורת במכללת ספיר.

Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%