חג לפניך

הכר את עובדיך – הכרה בחשיבות החגים לזהות העובד ומתן כלים יישומיים למערך הניהולי

מקום העבודה הפך להיות זירה חשובה מאוד בעיצוב זהות העובד. מסגרות העבודה הממשלתיות ואף במסגרת עבודה בשוק הפרטי, חברות חותרות לקדם ערכים חברתיים לצד הסתכלותם הכלכלית וביצוע תפקידם. בין יתר הנושאים המקודמים הנו גיוון תעסוקתי בקבלה לעבודה.
נשאלת השאלה האם המעסיקים ממשיכים להתייחס לאספקט זה גם לאחר הקבלה לעבודה. האם הזהות של העובד היא נכס או איום? האם מקום העבודה צריך להסתכל על הייחודיות של כל עובד או דווקא לקדם את המאוחד והמשותף. 
אחת הדוגמאות המעניינות והקונקרטיות לבחינת שאלה זו, הנה התייחסות לחגים של העובדים ומשמעותה לזהות העובד, לשייכות העובד לארגון ולהגברת יחסי האימון. אין ספק כי אימון משפר תפוקות. החגים מהווים נקודת מפגש בין עולמות תרבות. הבנת ממשק זה עשוי ליצר חוויות חיוביות.

מתוך הבנה של מצב זה, עו"ד עלאא איוב, בשיתוף חממת חיפה לחקר הדתות מקים בימים אלו את פרויקט חג לפניך

המטרה של המיזם הנה משולשת: 
1. מניעת קביעת ישיבות בחגים משמעותיים לעובדים בארגונים עם גיוון.
2. מתן אפשרות נוחה וקלה לברך את העובדים בזמן הנכון ובברכה הנכונה.
3. הכרת האחר ושיפור תחושת השייכות לארגון.