חממת חיפה לחקר דתות

دفيئة حيفا لدراسة االاديان

The Haifa Laboratory for Religious Studies

כנס חיפה לסולידריות

כנס חיפה לסולידריות הינו פרי יוזמה משותפת של חממת חיפה לחקר דתות באוניברסיטת חיפה, קרן חיפה- בוסטון, העמותה לקדמה חברתית בחיפה ומרכז מוסאווא, לזכויות האזרחים הערבים. הכנס מתוכנן בחודש מאי 2022, שנה לאחר אירועי מאי 2021 שהסעירו את החיים בערים המעורבות.

במקום להתמקד בשאלות מסורתיות, אשר במידה רבה אינן רלוונטיות, הכנס יתמקד בדרכים לביסוס סולידריות בין קהילות החיות בערים מעורבות, בהן חיים ערבים ויהודים. מדובר על פי רוב בערים שהפכו למוקדי הגירה, חיובית ושלילית, מעוזות כלכליים מוחלשים, זירות מאבקים פוליטיים ולמצער, תמונת מראה למגמות גוברות של הידרדרות החיים המשותפים במדינת ישראל.

במרכז הדיונים תעמוד המציאות בחיפה – מהערים המעורבות בישראל, המגלמת בהוויתה הן את הסיכויים והן את האתגרים לחיים משותפים בערים מעורבות בישראל. בד בבד, ידונו מקרים הרלוונטיים גם לערים מעורבות נוספות.
דרך בחינת האתגרים והקשיים הניצבים בפני מרקם החיים המשותף, יתבקשו משתתפי הכנס  להציג גם רעיונות לתוכניות פעולה עבור החברה האזרחית, ארגונים פוליטיים, דתיים, ולמנהיגות הפוליטית המקומית והארצית. בכנס יידונו דרכים להעצמתן וקידומן של ערים מעורבות בזיקה למרחבי חיים יומיומיים בהם חיים ופועלים האנשים החיים בערים אלה.

הכנס יתקיים ביום חמישי ה 12.5 ויחל בהתכנסות כללית במבנה מוזיאון חיפה לאמנות, אשר בעבר שימש את בית החולים הפרוטסטנטי ונמסר על ידי הכנסיה לשימוש כמוזיאון העירוני. בהמשך, יוזמנו משתתפי הכנס להצטרף לאחד מארבעה שולחנות עגולים, אשר כל אחד מהם יוקדש לדיון באחד מהנושאים הבאים:  חינוך, כלכלה, בריאות ותכנון עירוני.

חינוך
כלכלה
בריאות
תכנון עירוני

הדיונים ינוהלו עי' אנשי תקשורת יהודים וערבים וישתתפו בהם נציגי הציבור, מוסדות עירוניים, גופים חברתיים, עמותות, מנהיגי דת, אנשי חינוך, רפואה, עסקים ועוד. כל שולחן עגול יתארח אצל אחד מהארגונים והמוסדות הנמצאים במרחב שבין שכונות ואדי ניסנס והדר. מדובר באזור בו פועלים מוסדות רבים המעניקים שירותי חברתיים ואזרחיים ובד בבד מהווים מרכזי הוויה כלכלית ועסקית עבור מגוון קהילות בחיפה.

הכנס ייחתם במושב מיוחד שידון במעמדן הפריפריאלי של הערים המעורבות למרות אופיים המטרופוליני. כאן תהיה הזדמנות לעמוד על הפערים בין הרצוי למצוי, בין מדיניות הממשלה לצרכים של הרשויות המקומיות ובצורך לגבש תכנית ארצית לפיתוחן של הערים המעורבות.

משתתפי הכנס יוזמנו להצטרף לסיור בשכונות חיפה התחתית על מנת לקבל סקירה אודות מצב שכונות אלה מזווית היסטוריות ועכשווית.