חממת חיפה לחקר דתות

دفيئة حيفا لدراسة االاديان

The Haifa Laboratory for Religious Studies

כנס חיפה לסולידריות – תכנון עירוני

נבחן בכנס את מצב התכנון הקיים, וננסה לשמוע על רעיונות לפיתוח המרחבים של העיר לקראת 2040 . ננסה לאתגר את התכנון הקיים והצעות לתכנון המכבד את ההיסטוריה של העיר, יכיר בצרכים של התושבים על כלל הקהילות שבעיר ויציע רעיונות לתכנון רב תרבותית ודו לאומי. 

העשור האחרון מתאפיין ביוזמות שונות לפתרון משבר מצוקת הדיור, כאשר מן הידועות בהקשר זה הן תכניות הפינוי בינוי ותמ"א 38. העיר חיפה היא מהערים המובילות ביוזמות מסוגים אלה, אולם לא ניתן להתעלם מכך כי מרביתן מתקיימות בשכונות בעלות כדאיות כלכלית. תכניות הפינוי-בינוי והתמ"א הן תוצר של השקעה פרטית ברובה, הפוטרת את המדינה והרשות המקומית מהקצאת משאבים. על מנת שהשקעה זו תתקיים, על היזם הפרטי לזהות רווח. מתוך כך נוצר מצב כי בחלקים נרחבים בעיר, בפרט בעיר התחתית ושכונות מורדות ההר לא חלה כל התקדמות בתחום הבינוי החדש או המחודש וכי לרבים מאוד מקרב תושבי העיר לא נותר אופק דיורי. הדבר משתקף בשטח ברצפים של בניה עירונית ישנה ובתשתיות עירוניות מיושנות, מוזנחות, עד כדי נעדרות. גם כאן, מעבר לאופי המעמדי והמגזרי של הבעיה, הרי שמצוקת הדיור מוסיפה נדבך נוסף לתחושות התסכול והמצוקה.