חממת חיפה לחקר דתות

دفيئة حيفا لدراسة االاديان

The Haifa Laboratory for Religious Studies

כנס חיפה לסולידריות – כלכלה

הכנס ידון בהזדמנויות ובחסמים של הכלכלה העירונית, יבחן את מקומות העבודה והעסקים הפועלים בעיר וההזדמנויות של יצירת צמיחה כלכלית לעיר, אך גם ליישובים הנמצאים בסביבתה. 

תשתיות חדשות ונגישות, עידוד צריכה ותמיכה ביזמות עסקית, תכניות קצרות טווח וחזון עבור המערכות העסקית והכלכלית של העיר הינם מרכיבי יסוד בכלכלה עירונית בריאה. מנגד, הזנחה והיעדר אופק כלכלי מזינים פערים סוציואקנומיים, תחושות תסכול וייאוש, אשר בהמשך תורמים לליבוי רגשות הניכור וחוויית האפליה בקרב מגזרים נרחבים בעיר.

בשולחן העגול הכלכלי נסקור את מצבה הכלכלי של העיר דרך עמידה על היבטים של מדיניות ממשלתית ועירונית, הצגת נתונים מהשטח והערכות מצב מפי מומחים לכלכלה ויזמות עסקית. בהקשר זה, דגש מיוחד יושם על האופן בו כשלים במדיניות וקשיים בהווה תורמים לליבוי מתחים בעיר מעורבת כחיפה ומתוך כך, נבקש ללמוד מה המדיניות הרצויה והצעדים שיש לנקוט לצורך התמודדות עם המציאות הנוכחית.