הכנס השנתי של חממת חיפה לחקר הדתות ייערך ב 17 במאי, 2023 ויתמקד במקומה של ההנהגה הדתית בחיינו.

 

הכנס יסקור את תפקידם המסורתי של המנהיגים הדתיים בחברה, את השינויים שתפקיד זה עבר במהלך השנים, ואת האתגרים העכשוויים שעומדים לפתחה של ההנהגה הדתית בימינו. בין היתר, ידונו בכנס באתגרים שנובעים משינויים חברתיים, ובתפקידה של ההנהגה הדתית בתהליך השלום במזרח התיכון.

הכנס יחתם בטקס הוקרה לעדה האחמדית על פעילותההרבה בקידום הדיאלוג הבין דתי בישראל