חממת חיפה לחקר דתות

دفيئة حيفا لدراسة االاديان

The Haifa Laboratory for Religious Studies

הודעות

הינכם מוזמנים להרצאה נוספת בסדרת ההרצאות בנושא קדושה.

במפגש הקרוב ידבר מיכאל מנקין, מנכ"ל שותפו, רשת פוליטית יהודית ערבית על "עצמה יהודית וקדושת יהודים"

23.3.23, בשעה 16:00 באודיטוריום הספרייה באוניברסיטת חיפה.

תכנית סיור במרכז הבהאי

מסלול סיור של חממת חיפה לחקר דתות במרכז הבהאי 26/10/2021מפגש ברחוב יפה נוף 61 חיפהירידה במדרגות המרפסת העליונה, טיילת הקשתותהתכנסות בהיכל הצדק העולמיביקור במקדש של הבאב

כשכאב הופך לאהבה

ניתוח פנומנולוגי של גרימת כאב לעצמי כביטוי אהבה לאלבקרב אסקטים נוצרים בימי הביניים במרכז אירופה | מרצה: ד״ר רוני נאורכיצד כאב הופך לביטוי של אהבה? כיצד פעולות גרימת כאב לעצמי יצרושינוי או הרס בעצמי לשם ביטוי אהבה לאל, בקרב אסקטים בימי הבינייםבאירופה? ההרצאה התקיימה בתאריך:  3.3.2022

קול קורא להגשת הצעות מחקר ראשוניות במדעי הדתות

קול קורא של חממת חיפה לחקר דתות לתמיכה בהצעות מחקר ראשוניות במדעי הדתותהחממה תעניק בשנה האקדמית תשפ"ב, שני מענקי מחקר על סך 15,000 ₪ כל אחד, לחברי סגל באוניברסיטת חיפה
 השוקדים על הכנת הצעת מחקר לקרן תחרותית בנושא בעל זיקה למדעי הדתות. 
מטרת המענקים לסייע במימון פעולות מחקר מקדימות, כגון איסוף נתונים, תרגום, העסקת עוזר מחקר וכיו"ב.

ברכות לזוכי מענק ההזנק

חממת חיפה לחקר דתות מברכת את החוקרות והחוקרים זוכי מענק ההזנק לשנת תשפ״אד״ר אימאן אג׳באריה החוג למנהיגות ומדיניות חינוך|ד״ר לטם פרי חזן החוג למנהיגות ומדיניות בחינוךד״ר קארין כרמית יפה הפקולטה למשפטיםד״ר עידו שחר החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם

הזמנה למפגש ראשון של הקהילה העיסקית בחיפה עם חממת  חיפה לחקר דתות.  

היכרות הדדית ושיח בנושא: חיבור החממה עם גורמי עסקים, יזמות וחברה בחיפה – למען קידום העיר והחברה.המפגש נערך בנובמבר 2021 בחלל הארועים של הנמל 5, עירתחתית חיפה,